Ekologické pěstování zeleniny a bylinek

Dřevnatá zelenina a dřevěný jazyk

21.03.2013 09:32

 

Skoro každý ví, co je to dřevnatá zelenina. Málokdo asi ví, co je to dřevěný jazyk.  Francouzština

používá výraz „langue de bois“. Původ tohoto výrazu je v carském Rusku, kdy poddaní mluvili

o úředním jazyku jako o dubovém. V sovětském Rusku tento výraz setrval, protože nomenklatura

pokračovala v kódovaném jazyku, který byl později nazýván dřevnatým. Tento výraz byl používán

v Polsku hnutím Solidárnost jako výraz odporu vůči jazyku utlačovatele. Odtud se dostal v 70. letech do francouzského tisku. Největšího rozmachu se mu dostalo v 80. letech. Lanque de bois,

dřevěný jazyk se nazývaná humorně xyloglossie nebo xylolalie, je způsob rétoriky spočívající ve  vyhnutí se skutečnosti. Vzpomínáte si na normalizaci, úpravu cen,…

V současnosti najdete tento dřevnatý jazyk v odpovědích úřadů na jednoduché otázky žadatelů.

Počítačová technika jim usnadňuje práci a znásobuje skrývání skutečnosti.

Zde je příklad.

Můj dopis z 11. března  na adresu stiznosti@spucr.c:

„Vážení,

Dovoluji si vznést stížnost v mém případě náhrady za restituce.

Já jsem Francouz, tudíž nerozumím českému úřednímu jazyku tím spíše legislativě.

 

Dostal jsem výzvu k souhlasu náhrady za restituci.

Dostavil jsem se do vašeho úřadu 31. Července 2012, kde jsem podepsal souhlas o náhradě ve výši 34 tisíc.

Bylo mi sděleno, že dostanu náhradu na můj účet.

Napsal jsem desátého září panu Lejtnarovi , že jsem nic neobdržel. Ten nemeškal a zavolal mi,

že bude zpoždění. Navrhoval mi eventuelně písemnou odpověď, kdyby mi jeho slovní vysvětlení

nestačilo. Přijal jsem ústně další termín měsíc listopad.

 

Dvacátého třetího listopadu jsem znovu reklamoval vyplacení náhrady.

Opět stejná odpověď se stejnými argumenty s tím, že v lednu bych měl

být vyplacen.

Když jsem opět reklamoval pátého března, velice rychle pan Lejtnar reagoval

telefonicky.

Úvod byl opět stejný. Nově bylo, že váš úřad byl zrušen, moc případů, nedostatek peněz,

nutnost podstoupit moji žádost do pobočky v Berouně ke schválení,

ale že by to neměl být v mém případě problém.

Dovětek mne velice překvapil: „Kdybyste si stěžoval na ministerstvu, tak by nějaký úředník mohl pozdržet vyřízení vaši žádosti“.

Opět slib, že budu vyplacen v červnu nebo v červenci.

 

Čekaje na vaši odpověď, dovolte mi vážení, abych vám vyjádřil můj pocit hluboké sounáležitosti.

Bořek Jindřich Zdeněk Novák“

 

Zde je přepis doporučeného dopisu obdrženého  19. 3. 2013:

 

„Naše zn.: 59281/2013

Vyřizuje: Ing. De Pinová

Tel.: 296164182

E-mail: a.pinovafcr.cz

V Praze dne: 14.3.2013

 

Věc: Sdělení ke stížnosti náhrady za restituce

 

Vážený pane,

odpovídáme na Váš dopis ze dne 20.12.2012, který jste zaslal e-mailem na webové stránky Státního pozemkového úřadu (dříve Pozemkového fondu ČR). Po prošetření Vaší stížnosti na náhrady za restituce, ve které se dotazujete na stav výzvy k poskytnutí peněžité náhrady, kterou jste nám zaslal v reakci na přípis Pozemkového fondu ČR ze dne28.2.2012, KDY JSME Vás oslovili v rámci komunikační strategie jako držitele nevypořádaných restitučních nároků za nevydané pozemky, vyplývajících ze zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o půdě) Vám sdělujeme, že jsme po zaevidování Vaší výzvy k poskytnutí peněžité náhrady, zaslali dne 17.12-2012 tuto výzvu na příslušné pracoviště k vyřízení. Pracoviště, které spravuje Vaše restituční nároky plynoucí z rozhodnutí Pozemkového úřadu Příbram, č.j. RIII07/04, je dřívější odloučené pracoviště Pozemkového fondu ČR Beroun, nyní

Státní pozemkový úřad, Krajské pracoviště pro Středočeský kraj, Odloučené pracoviště Beroun, Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr, tel.: 311 604 969, 311 604 971.

Současně bychom Vás chtěli upozornit na ust. § 16 odst. 1) zákona o půdě, ve kterém se uvádí, že peněžitou náhradu poskytne pozemkový fond nyní Státní pozemkový úřad do tří let po převzetí písemné výzvy, takže k eventuelnímu prodlení při vyřizování Vašeho požadavku ze strany Státního pozemkového úřadu nedošlo.

Věříme, že toto sdělení přijmete s porozuměním a že námi poskytnuté informace Vám plně postačují.

S pozdravem

 Ing. Václav Kohlíček

ředitel Odboru řízení restitucí

Státního pozemkového úřadu

Na vědomí: Odbor kontroly a stížností“