Ekologické pěstování zeleniny a bylinek

Naše ERA

17.09.2017 08:29

Vážený pane ombudsmane,

salut.

 

Při žádosti pro udělení karty Věnceslavě Spálenkové pro můj účet

Euro, jsem byl překvapen všemi komplikacemi.

Moje žena má již kartu k mému korunovému účtu.

Ve vaši pobočce v Příbrami, vaše úřednice Barbora Novák,

si ověřovala moji totožnost a přitom se mne ptala

v jaké jsem politické straně a kde platím daně.

Nevím proč vaše banka se zajímá o osobní informace nebo

je někomu prodáváte?

Je to uzurpace osobních údajů.

Musel jsem vše podepsat, aniž bych obdržel photokopie.

Dále jsem se musel podepsat na obrazovce.

K čemu.

Nikdy jsem ve styku s vaší bankou jsem nemusel nic podepisovat.

Platím přes internet, tudíž je vše ověřeno přes telephon.

Platba při nákupech provádím kartou, jen musím dát můj kód.

 

Některé žádosti nemohu vyřizovat v pobočce v Dobříši.

Nemají stejná práva jako v Příbrami.

K čemu nám je?

 

Jestli se vše nevyřeší, a neobdržím originály, které jsem podepsal,

předám vše policii jako stížnost pro zneužívání osobních informací.

 

Dovolte mi, vážený pane ombudsmane, abych Vám vyjádřil můj

hluboký pocit sounáležitosti.

 

 

Bořek Jindřich Zdeněk Novák

 

p.s.

Tento text budu publikovat na mých stránkách www.latifundie.eu

 

 

ODPOVĚĎ OMBUDSMANA

Vážený pane Nováku,

 

děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se obrátil na ombudsmana ČSOB.

 

Jako politicky exponovaná osoba se označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. V České republice tento termín definuje Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Tento zákon vyžaduje před uzavřením obchodu zjistit, zda klient je či byl politicky exponovanou osobou. Jako politicky exponované osoby se pak vedle těchto osob (a osob v obdobných funkcích v jiných státech, orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací) klasifikují také osoby blízké k těmto osobám, společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob, atd. Zákon proti praní špinavých peněz bance ukládá tuto problematiku ve smluvní dokumentaci uvádět. Jinými slovy není to požadavek banky, ale pouze zákonná povinnost, kterou musí banka respektovat.

 

K problematice daňové rezidence Vám zasílám odkaz na webové stránky banky, kde jsou důvody tohoto úkonu také popsány. https://www.csob.cz/portal/o-csob/dulezite-dokumenty/automaticka-vymena-danovych-informaci

 

Předpokládám, že s Vámi kolegové na pobočce vyplnili tiskopis 653 – Prohlášení klienta o daňové rezidenci (informace, kde klient zdaňuje své příjmy). Tato povinnost platí pro banku a klienta od 1. 1. 2016 taktéž na základě Zákona, proto nebyla v minulých letech vyžadována.

 

Vážený pane Nováku, rád bych Vás ubezpečil, že banka tyto údaje po klientech nepožaduje proto, aby je využívala k marketingovým nebo jiným účelům. Jak jsem již uvedl, činí tak banka proto, že jí to ukládají zákony České republiky.

 

S pozdravem

 

Martin Bušo

Tým ombudsmana ČSOB