Ekologické pěstování zeleniny a bylinek

Od Kryštofa přes HADES k robotizaci.

19.09.2009 17:07

Od Kryštofa přes HADES k robotizaci.

 

První etapa Kryštof.

 

Operace Kryštof se v Česku nepovedla. Patron automobilistů nikoho nespasil, ba naopak. V Evropě v roce 2002 zahynulo 40000 osob (Le Monde 2004). V Iráku ztratila americká armáda 1800 vojáků. V České republice zahynulo v roce 2004 1200 osob! Kolik jich bylo zabito teroristickým chováním některých pirátů silnic? 40000 představuje 200 letadel s 200 pasažéry. To by znamenalo leteckou katastrofu každý druhý den. Naštěstí by to dlouho netrvalo, piloti by vyhynuli. Dovedu si představit, že by padaly hlavy ředitelů leteckých společností, ministrů dopravy, policejních ředitelů…

Kdo zodpovídá za anonymní mrtvé? Ministr vnitra, fatalita, stav vozidel, stav vozovek? Nebo snad nejanonymnější z anonymů – alkohol? Korupce policistů?

Jak začít se změnou situace. Administrativa a státní správa se bouří, když se mají stýkat s veřejností v prosklených kancelářích. Big Brother sleduje občana kamerami na poště, v bance, v metru i na ulici. Zkrátka všude kromě u sebe. I tak jeho telefonní styk je zaznamenáván, jeho geografická pozice je známá díky mobilnímu telefonu.

Proč tento fenomén nerozšířit na Státní správu a na policii? Diskuse kolem pokladen, které by měly snížit daňové úniky, by se měly zavést u policie.

Hlídky kontrolující dopravní přestupky by pozvaly provinilce do auta vybaveného stolkem, kamerami a mikrofony. Je nedůstojné trestat v plískanici. Registrační pokladna propojená s radarem by vydala stvrzenku k zaplacení pokuty. Žádné smlouvaní. Alkoholometr taktéž propojen. Navíc by policista dostal příkaz k provedení krevní zkoušky, k odebrání řidičského průkazu… Ostatní přestupky by měly být filmovány a placení pokuty též.

 

Druhá etapa: HADES, Hlavní Autoritativní Dozor Evropských Silnic.

 

Ten bude vybaven systémem AVETAM, který bude sledovat a řídit simultánně a synchronizovaně veškerou silniční dopravu. Na to AVETAM potřebuje telekomunikace. Operátoři mobilních telefonů budou mít příležitost vybavit všechna vozidla a rozšiřovat síť. Veškeré vozovky budou muset být pokryty signálem, metr po metru. Bude to taková obrovská počítačová hra.

Konečně by se splnil sen mnoha řidičů. Všechna motorová vozidla by byla vybavena majáčkem jako francouzské taxi. Tříbarevným: zelená, žlutá a červená. Řidič by vsunul do palubního počítače svůj čipový řidičský průkaz, rovněž karty od pojišťovny, technické kontroly, emisní kontroly, silniční daně… Musel by se podrobit biometrické identifikaci, alkoholotestu a zkoušce zručnosti zda není ovlivněn drogami. Každý řidič je potenciální terorista úmyslně nebo neúmyslně, tudíž musí být sledován. Majáček, propojen díky systému AVETAM s HADES, by dostal zelenou: povolení k cirkulaci. Pokud toto nemá, vozidlo nenastartuje. Tím se prakticky vyloučí cirkulace ukradeného vozidla. Navíc, řidič by zůstal pod kontrolou permanentně připojeným snímačem, který by pomohl sledovat jeho reakce při jízdě, jakož i výskyt etylnatých par v jeho blízkosti. V případě pochybnosti HADES by nařídil doplňkové testy způsobilosti. 

 Silniční infrastruktura by byla vybavena elektronickými dopravními značkami vysílajícími příkazy. Majáček by byl spojen s GPS, či lépe s Galileo, který by díky větší přesnosti umožnil, aby AVETAM mohl zjistit přestupky, jako je přejezd dělící čáry, či zakázané předjíždění. Všechny křižovatky by byly vybaveny semafory s optimalizací průjezdnosti. 

Při prvním menším přestupku HADES pošle kartón, majáček se rozsvítí žlutě. Při nehodě majáček bude sloužit jako černá skřínka podobná té v letectví. Aby se předešlo jejímu zmizení, AVETAM předá poslední údaje o chování řidiče policii.

Opakovaný nebo vážný přestupek přivodí vyloučení, červená zazáří. Vozidlo bude přinuceno k zastavení.

HADES vyšle hlídku, která manu militari předvede provinilce do šatny v Sazka Aréně, sídla HADES. Ten smekajíce čepičku, zjeví se vystrašenému řidiči a oznámí mu jeho další osud: bude čekat na příští Novákiádu. Nebojím se stát si za mým návrhem. Budou to moderní gladiátorské hry podle Olympijských pravidel. Agresivní řidiči budou rozděleni podle kategorií: pohlaví, váha, výška, věk, zdravotní stav… HIV nakaženi budou bojovat s HIV nakaženými, protože poteče krev. Žádné neschopenky, to by vedlo ke korupci. Teroristé stejně řídí nemocní. Malá smrt mezi rovnými. Ti slušní řidiči zůstanou na silnicích. Mnozí  budou docházet do posilovny, aby si vylepšili vzhled pro případ souboje- o to méně budou jezdit.

Čas od času HADES ohlásí datum příští Novákiády. Vypíše obálkovou soutěž na práva televizního přenosu. Všechny světové stanice se budou přetrumfovávat v nabídce.

 Obálky se budou otevírat před kamerou a v přítomnosti notáře. Výtěžek, který bude jistě nemalý, bude věnován na přebudování silniční infrastruktury českých vozovek. Všechny křižovatky s železnicí budou vyřešeny podjezdem nebo nadjezdem, všechna nebezpečná místa budou odstraněna a vozovky budou opraveny. Přispívatel bude mít právo si nechat postavit památník: „díky Nově, na přejezdu zůstanou vám nohy obě…“; „díky BBC, již váš život v zatáčce na vlásku nevisí…“; „díky CNN, žádný život zde nezmařen.“

Zbylé vstupenky bude vykupovat HADES, aby se zabránilo černému obchodu. Každý divák dostane pecen chleba s vypečeným datem, číslem a symbolem Novákiády. Chléb a hry bývaly často řešením explosivních situací. Slabí jedinci budou v emoci zarývat nehty do bochníku namísto do lýtek souseda. Elektronický hlasovací systém pomůže rozhodnout o osudu prohrávajících a vítězících teroristů silnic.

Reputace české Novákiády bude přesahovat hranice. Ostatní země budou posílat řidiče-teroristy k potrestání do Prahy. Budou si tak moci umýt ruce, ale budou muset za tuto službu platit. Dovedeme si představit londýnského Bobby, který napomíná neukázněného řidiče na Trafalgar square: „ Excuse me Sir, did you ever visited Praha? Once more and we will send you there gratis….“ Řidiči celé Evropy se budou třást při pomyšlení na Prahu. Zadostiučinění za Mnichov a jiná příkoří?

 

Třetí etapa: Robotizace.

 

Motoristická Evropa se ukázní, ale bude vyžadovat podíl na technologickém pokroku. Vozidlo bude pilotovat robot. Konečně Čapkova myšlenka bude mít masové uplatnění. Úkol řidiče bude spočívat v zadání cesty a přepnutí na automatického pilota, který se ohlásí kovovým hlasem : „Já teď budu řídit, a Ty se můžeš zřídit.“

Ostatně tací řidiči se budou nazývat hrdě zřidiči. AVETAM bude optimalizovat cestu podle dopravní situace. Policie, která přijde o podstatnou finanční částku z pokut, bude mít povolení k zřizování občerstvení na každé křižovatce, kde si bude moci připíjet na zdraví a šťastnou cestu s zřidiči.

Jedna otázka mi zůstává: Co se stane, kdyby se roboti polidštili a začali zmatkovat a vraždit? Alespoň lidská zbabělá potřeba svádět chyby na ostatní bude uspokojena.

 

Bořek Jindřich Zdeněk Novák, Paříž-Dobříš

 

HADES: Haute Autorité Disciplinaire en Europe Servocommandée

AVETAM: A VEHICLE EVOLUTION TELECOMMUNICATION ASSISTED MONITORING.