Ekologické pěstování zeleniny a bylinek

ODPOVĚĎ OMBUDSMANA

08.10.2017 08:47

Vážený pane Nováku,

 

děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se obrátil na ombudsmana ČSOB.

 

Jako politicky exponovaná osoba se označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. V České republice tento termín definuje Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz). Tento zákon vyžaduje před uzavřením obchodu zjistit, zda klient je či byl politicky exponovanou osobou. Jako politicky exponované osoby se pak vedle těchto osob (a osob v obdobných funkcích v jiných státech, orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací) klasifikují také osoby blízké k těmto osobám, společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob, atd. Zákon proti praní špinavých peněz bance ukládá tuto problematiku ve smluvní dokumentaci uvádět. Jinými slovy není to požadavek banky, ale pouze zákonná povinnost, kterou musí banka respektovat.

 

K problematice daňové rezidence Vám zasílám odkaz na webové stránky banky, kde jsou důvody tohoto úkonu také popsány. https://www.csob.cz/portal/o-csob/dulezite-dokumenty/automaticka-vymena-danovych-informaci

 

Předpokládám, že s Vámi kolegové na pobočce vyplnili tiskopis 653 – Prohlášení klienta o daňové rezidenci (informace, kde klient zdaňuje své příjmy). Tato povinnost platí pro banku a klienta od 1. 1. 2016 taktéž na základě Zákona, proto nebyla v minulých letech vyžadována.

 

Vážený pane Nováku, rád bych Vás ubezpečil, že banka tyto údaje po klientech nepožaduje proto, aby je využívala k marketingovým nebo jiným účelům. Jak jsem již uvedl, činí tak banka proto, že jí to ukládají zákony České republiky.

 

S pozdravem

 

Martin Bušo

Tým ombudsmana ČSOB